Responsive image

ข่าวสาร

Responsive image

ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านตะไก้ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรมัย์

อ่านต่อ

Responsive image
เทศบาลตำบลห้วยราช ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่และทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช บริเวณชั้น 1

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย ) ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 (รายละเอียดช่วยเหลือด้านการเงิน)

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (วาตภัย ) ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (วาตภัย ) ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

Responsive image
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยราช เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชร (หลังเก่า ) ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านต่อ


ข่าวเด่น


ข้อมูลการบริการ